WIN-ACTIE GASTRONOMISCH WEEKEND


 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN WINACTIE GASTRONOMISCH WEEKEND

1/ Intekenen voor deze actie kan van 01/04/2019 tot en met 30/09/2019.

2/ De win-actie is enkel geldig als de verkoopsopdracht exclusief aan Clevers Immobiliën wordt gegund en met een commissie van minimum €6000 excl. 21% btw.

3/ Maandelijks wordt er 1 winnaar bekend gemaakt. Dit in de maanden mei, juni, juli, augustus, september en oktober. Dit steeds rond de 15de van de maand.

4/ De prijs bedraagt een waardebon, t.w.v. €400,- te besteden in Hotel “Fief de Liboichant, Rue de Liboichant 44, 5550 Vresse-sur-Semois; Eventuele opleg bij verblijf is voor rekening van de winnaar. Clevers Immobiliën kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor bijkomende kosten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN – WINACTIE GASTRONOMISCH WEEKEND

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden – winactie gastronomisch weekend’) zijn van toepassing op de winactie van Clevers Immobiliën. De deelnemer gaat akkoord met de onderstaande ‘Algemene voorwaarden – winactie gastronomisch weekend’. Daarnaast worden er nog specifieke voorwaarden op deze actie van toepassing verklaard.

1/ Deelnemers hebben een minimumleeftijd van 18+ en treden op als effectieve eigenaar van het te verkopen eigendom;

2/ Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correct, actuele en complete informatie. Clevers Immobiliën kan een winnaar verzoeken om bij uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een bewijs van eigenaar of rechthebbende;

3/ De winnaars kunnen per telefoon en/of per email bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer;

4/ Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd;

5/ Deelname is uitgesloten voor personen die niet voldoen aan de specifieke voorwaarden hieronder vermeld;

6/ De prijs is niet persoonsgebonden en staat niet op naam van de winnaar. De prijs is enkel overdraagzaam mits het doorgeven van de identiteitsgegevens van de persoon die de prijs zal benuttigen. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs verbonden aan voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Dan is Clevers Immobiliën gerechtigd een andere winnaar te kiezen;

7/ De prijs wordt toegekend in de staat waarin zich bevindt. Clevers Immobiliën is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs;

8/ De overhandiging van de prijs gebeurt enkel op kantoor van Clevers Immobiliën, zijnde ofwel te Smedenstraat 60, 8000 Brugge ofwel te Franchommelaan 90, 8370 Blankenberge. Indien binnen de week na bekendmaking noch reactie, noch overhandiging kan plaatsvinden door toedoen van de winnaar, is Clevers Immobiliën gerechtigd een andere winnaar te kiezen;

9/ De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname. Clevers Immobiliën mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal behandeld worden (zie privacyverklaring op achterzijde);

10/ De deelnemer geeft toestemming tot gebruik van Achternaam en Voornaam bij publiciteit die wordt gemaakt rond de gewonnen prijs en/of winactie. Zijnde online of in geschreven pers;

11/ De deelnemer geeft toestemming tot het maken van een foto van de overhandiging waar hij in beeld zal verschijnen. Deze foto wordt gebruikt bij publiciteit rond de gewonnen prijs en/of winactie. Zijnde online of in geschreven pers;

12/ Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Clevers Immobiliën kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar;

13/ Clevers Immobiliën is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar;

14/ Clevers Immobiliën is gerechtig deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de ‘Algemene voorwaarden – winactie gastronomisch weekend’ en de ‘Specifieke voorwaarden – winactie gastronomisch weekend’ handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden;

15/ Clevers Immobiliën is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze ‘Algemene voorwaarden – winactie gastronomisch weekend’ gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Clevers Immobiliën daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Clevers Immobiliën op haar website en sociale media op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt;

16/ Indien één of meer bepalingen van de ‘Algemene voorwaarden – winactie gastronomisch weekend’ nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de ‘Algemene voorwaarden – winactie gastronomisch weekend’ aan;

17/ Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website: www.immoclevers.be. Clevers Immobiliën zal zo spoedig mogelijk reageren.

Winnaar nr°1

Winnaar nr°2

Winnaar nr°3

Ik wil winnen!

Contacteer mij!